I øjenhøjde med Toppet lappedykke på øen Als i Sønderborg-området

Vi kigger på fugle

Foto: Mabel Amber - Pixabay

Tag kikkerten med på ferien til øen Als, Broagerland og Gråstenskovene, for det afvekslende landskab i Sønderborg-området byder på et rigt fugleliv.

Hvorfor ikke tage fuglebogen og kikkerten med på ferie, når nu turen går til et så fuglerigt område som ferieøen Als?

Foruden den naturlige fuglerigdom, så ligger øen Als på et naturligt træk for fugle der komme sydfra og skal over til Sverige. Særligt ved Tontoft Nakke på Nordspidsen af øen Als kan du observere forårstræk fra marts til maj og her vælger nogle af fuglene at slå sig ned for en kortere tid, inden turen går videre ud over vandet.

Vidste du, at Knopsvanen blev valgt som Danmarks nationalfugl ved en seerafstemning i 1984?

På kortet længere nede på siden får du et overblik over udvalgte fuglelokaliteter på øen Als, på Broagerland og ved Gråstenskovene.

Stor Skallesluger afløste Guldpirolen
Da Danmark gennemgik den store kommunesammenlægning i 2006-07, blev det fra statens side besluttet, at hver kommune fremover skulle have en kommunefugl, som de skulle tage særlig vare på og støtte fremgangen af. 

Sønderborg Kommune fik tildelt Guldpirolen og det var ikke nogen nem opgave - fuglen var nemlig ikke blevet observeret i området de sidste 10 år. Den daværende borgmester, Jan Prokopek Jensen, sammensatte derfor et pænt brev til miljøministeren og spurgte om man ikke kunne bytte til Stor Skallesluger, som fandtes i området og det fik vi lov til.

Som så mange andre fuglearter i Danmark har Stor Skallesluger været truet af udrydning og ynglebestanden er stadig lav den dag i dag.

Ravnen
Ser du en kæmpe krage på din vej, så er der nok nærmere tale om ravnen. Denne sorte fugl, med et vingefang på 120 - 150 cm, har fascineret folk helt tilbage til vikingetiden og før flaget Dannebrog blev indført i 1219 førte man et rødt banner med en sort ravn på.

Desværre holdt kærligheden til ravnen op på et tidspunkt og arten blev udsat for forfølgelse og giftmord. I 1950 var bestanden i Danmark nede på blot 16 par, som holdt til i Sydøstjylland og på Fyn. Heldigvis er tiderne vendt og ravnebestanden er langsomt men støt steget til ca. 800 par og de forekommer i dag over det meste af øen Als og på fastlandet omkring Gråsten. Faktisk er vi så heldige at have en ravneskov, i den lille skov Avnbøl Sned nær Gråsten mødes en del ravne for natten.

Isfuglen
Du skal have øjnene med dig, for selv om isfuglen har nogle flotte og klare farver, så er den ekstrem hurtig på vingerne. De fleste fotos af isfuglen er da også taget, hvor den sidder på sin ynglingsgren - som den dykker fra når den fisker og gerne afliver fisken, ved at daske dens hoved i mod, inden den sluges hel. 

Trommer det i trækronerne?
Du hører sikkert Stor Flagspætte længe inden du får øje på den. Den lever hovedsageligt af insekter og larver, som den finder i træstammerne. Som alle spætter er kraniet på Stor Flagspætte konstrueret på en særlig måde, så den ikke får hjernerystelse, når den trommer med næbet på træerne.

Når du først har hørt den, så går den vilde jagt rundt mellem træerne, for at finde ud af i hvilket den sidder og derefter rundt om træet for at få øje på den og den kan godt sidde højt oppe.
 

Den var bred som en dør!
Denne beskrivelse er typisk fra folk der har set kongen over dem alle - Havørnen. Med et vingefang på 200 - 250 cm er der her tale om Nordeuropas største rovfugl, faktisk er dens vingefang op til 20 cm større end hos Amerikas nationalfugl - den hvidhovedet havørn.

Havørnen har været udryddet i Danmark, men en genindvandring i 90´erne har betydet, at vi atter har denne majestætiske rovfugl svævende i de højere luftlag og op til flere ynglende par i Sønderborg-området.

Spøgelsesagtige skrig i natten.
Hører du korte, hæse skrig i nattens mulm og mørke, så er der nok tale om slørugle-hannens revirskrig. Sløruglen er en utrolig smuk fugl. Store sorte øjne omkranses af et hvidt hjerteformet ansigt og fjerdragtens overside er hvid, gylden og blågrå med et drys af perlepletter. Sløruglen er udbredt i størstedelen af Europa, men i Norden findes den kun i Danmark. 

Naturen har brug for en hjælpende hånd!
Ser man på tallene fra fugletællinger så er der ingen tvivl om, at vi er på rette vej i Danmark. Yngletal på de truede fuglearter stiger støt, men det er ikke ensbetydende med at vi er i mål. Sønderborg Kommune har et andet miljø-mæssigt dilemma - grundvandet på øen Als truer med at forsvinde og de tiltag der gøres for at redde grundvandet skaber samtidig smukke oaser til fuglelivet. Dette er de genoprettede søer; Oldenor, Mjels Sø og Bundsø et smukt eksempel på.