Orchids in the Sønderborg-area

Orkideer - naturens eksot

Foto: Conni Ernst

Orkideerne i Danmark er smukke eksoter og fredet. 

Hvad er dette for en ...?
Er man ikke lige den store ekspert, så kan det være svært at finde ud af, hvilken vild orkide man har fotograferet og her kan det være vigtigt også at have et foto, hvor bladene ses! På Naturbasen og inaturalist kan du lægge billeder op og registrere dit fund.

Er du i tvivl, så er der næsten altid en af de andre brugere der kan hjælpe videre, og enten bekræfte dig i dit forslag eller fortælle hvilken art det drejer sig om. Samtidig deltager du til registreringen af mangfoldigheden i den danske natur og kan dele billeder til glæde for andre.

Dansk Naturforening - Sønderborg
"Naturens vogtere" i Sønderborg holder ikke blot øje med at naturen forvaltes rigtig. De hjælper også til med at pleje og formidle den vilde natur i Sønderborg-området via gratis ture.

Hvert år i juni afholdes der arrangement i forbindelse med "De Vilde Blomsters Dag" og derudover er der året rundt ture med emner som fugle, blomster, flagermus og svampe.

For at bevare naturens biodiversitet er der andet natur der må vige, og det arbejde kan du deltage i ved arrangementer som høsletdag eller naturpleje i et område, hvor der måske skal ryddes krat for at gøre plads til eksempelvis orkideer.

Orkideer i Sønderborg-området

Maj-gøgeurt
Vokser gerne på fugtige enge og i moseområder, hvor grundvandet er rig på næring og kalk. Planten har en kraftig stængel og bladene er i reglen brede med kraftige pletter på oversiden. Blomsterne er purpurfarvede og kan variere i nuancen.

Højde: 15-40 cm.
Blomstring: Midt/slut maj - start juni
Andet: Bestøves af humlebier.

Maj-gøgeurt i Sønderborg-området

Maj-gøgeurt (Dactylorhiza majalis) er en af de mest udbredte i vores område. Den er rødlistet som LC (least concern), hvilket svarer til ikke truet. Men dens krav til bundforholdene gør den sårbar overfor ændringer af voksestedet.Foto:Hajotthu - Wikimedia Commons/Kort: SDFE & VisitSønderborg

Skov-gøgeurt
Vokser gerne i løvskove på fugtig og kalkholdig jord. Planten har en slank stængel og bladene er brede nederst på planten og bliver mere lancetformede højere oppe, bladenes pletter er mere brede end lange. Blomsterne er violette til hvidlige og sidder i en pyramideformet blomsteraks. 

Højde: 45-70 cm
Blomstring: Juni-juli.

Skov-gøgeurt i Sønderborg-området

Skov-gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. Fuchsii) er opført på Rødlisten som LC (Least Concern), hvilket svarer til ikke truet. Den er dog ret sjælden i Danmark, da den kun er registreret i Østjylland og på øerne; Lolland, Falster og Bornholm.Foto:Joachim Lutz - Wikimedia commons/Kort: SDFE & VisitSønderborg

Skov-hullæbe
Vokser i skove og krat på muldbund, hvor jorden er rig på næring og kalk. Planten har en lang og slank stængel med grønne blade. Den kan have op til hundredvis af blomster, der grønne med brun eller violet inderside.

Højde: Ca. 100 cm
Blomstring: Juli-september
Andet: Bestøves af hvepse.

Skov-hullæbe i Sønderborg-området og på øen Als

Skov-hullæbe (Epipactis helleborine) er en af de almindeligste orkideer i Danmark og er rødlistet som LC (least concern), svarende til ikke truet. Blomsterne indholder megen nektar og er måske derfor en yndet spise hos rådyr.Foto:Joachim Lutz - Wikimedia commons/Kort: SDFE & VisitSønderborg

Skov-gøgelilje
Vokser på god jord i åbne skove, krat, på åbne enge og overdrev. Planten har to store, grønne lancetformede blade nederst på stænglen. De hvide blomster har lange sporer, der er en del af blomsten.

Højde: 25-40 cm
Blomstring: Juni-start juli
Andet: Bestøves af natsværmere.

Skov-gøgelilje i Sønderborg-området

Skov-gøgelilje (Platanthera chlorantha) er rødlistet som NT (nearly threathend), hvilket svarer til næsten truet. Den er særligt udsat ved tilgroning og ændring af skovdrift. Blomsten dufter næsten ikke om dagen, hvorimod den om aftenen udsender en sødlig duft for at tiltrække natsværmerne. Foto:Orchi - Wikimedia commons/Kort: SDFE & VisitSønderborg

Salep-gøgeurt
Vokser på fugtig til halvtør, kalkholdig jord. Gerne nær kysten på skrænter, overdrev og græssede enge. Plantens blomster sidder meget åbent og varierer i farven fra mørk purpur til hvid. Bladene sidder i en roset rundt om stænglen. 

Højde: 8-30 cm
Blomstring: Maj-juni
Andet: Bestøves af humle- og honningbier.

Salep-gøgeurt i Sønderborg-området

Salep-gøgeurt (Orchis morio) har en tydelig blomsterduft der tiltrækker bier. Navnet stammer fra et medicinsk præparat, som man i gamle dage udvandt af rodknoldenes slimstof og anvendte mod diarre hos spædbørn, samt luftvejslidelser og til salver. Planten er rødlistet som NT (nearly treahtend), svarende til næsten truet.Foto:Orchi - Wikimedia Commons/Kort: SDFE & VisitSønderborg

Plettet gøgeurt
Vokser på mager jordbund i kær, på enge og heder samt overdrev. Planten har smalle blade, der almindeligvis er kraftigt plettede på oversiden. Blomsterne er blegviolette og ofte lysere end hos Skov-gøgeurt.

Højde: 20-40 cm
Blomstring: Midt juni-start august (afhængig af voksested)
Andet: Bestøves af bier og store fluer.

Plettet gøgeurt på øen Als i Sønderborg-området

Plettet gøgeurt (Dactylorhiza maculata) kan variere meget i udseende. Planten udsender en svag sødlig duft for at tiltrække insekter til bestøvning. Den er rødlistet som LC (least concern), hvilket vil sige ikke truet. Plettet gøgeurt er temmelig almindelig i Nord- og Vestjylland og ses hist og her i resten af Jylland, hvorimod den er sjælden i resten af Danmark.Foto:S. Rae from Scotland - Wikimedia Commons/Kort: SDFE & VisitSønderborg

Ægbladet fliglæbe
Vokser i åbne skove og krat samt på overdrev. Trods sin højde er dette nok den mest oversete af de vilde orkideer i Danmark, da dens små, sarte blomster er helt lysegrønne. Planten har to store, ægformede blade nederst på stænglen.

Højde: 75-100 cm
Blomstring: Juni-juli
Andet: Bestøves af små insekter.

Ægbladet fliglæbe i Sønderborg-området og på øen Als

Ægbladet fliglæbe (Listera ovata) er en af de få orkidearter der kan formere sig ved at skyde fra roden. Den findes i det meste af Danmark, men er sjælden i Nord- og Vestjylland. Planten er rødlistet som LC (least concern), hvilket svarer til ikke truet.Foto:Stefan Lefnaer - Wikimedia Commons/Kort: SDFE & VisitSønderborg

Spaden skal blive hjemme! Orkideer kræver helt specielle forhold for at gro, så tag kameraet med på tur og forevig blomsterne i stedet for at lade dem dø hjemme i din have.

Hvor nogle snyltende arter af orkide-familien gror på træer, så gror Danmarks vilde orkideer i jord. Alt afhængig af hvilken art der tales om, så kræves der helt specielle forhold for at den enkelte plante kan gro og trives - nogle af dem lever ligefrem i symbiose med svampe.

Det er da bare en lille buket eller enkelt plante...
Gøgeurt bestøves af insekter, såsom humlebien og efter afblomstring danner de kapsler med tusindvis af frø, som skal sikre bestanden fremadrettet. Så blot en enkelt blomst er altså lige med tusinde planter.

Der findes omkring 35 arter af orkideer i Danmark og uanset om der står en enkelt eller hele engen er fuld, så er de fredet og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges - selv deres voksesteder er omfattet af beskyttelse.

Ko med kalv hygger sig blandt gøgeurt i Fjordmosen på øen Als

Fjordmosen i Nørreskoven på øen Als er et af de steder, hvor der står gøgeurt. Strandengene bruges til græsning for skotsk højlandskvæg og selv om de ser søde ud med deres lange pandehår - så er det ikke nogen god ide at gå ind til køer med kalv ved siden...Foto:Conni Ernst

Følg os på: