Løvfrø - e grönpa

Løvfrøen og de andre padder

Foto: Kim Toft Jørgensen

Løvfrøen og de andre padder er fredet i Danmark. Der findes dog 8 arter der er under streng beskyttelse og de 5 af dem lever også i Sønderborg-området.

Padderne er fredet
Der har levet padder på jorden i millioner af år, og man regner med at der for blot 50 år siden fandtes 5 gange flere padder end i dag. I Danmark findes der 14 paddearter, 9 af dem lever i Sønderborg-området og af dem er de 5 af arterne under særlig streng beskyttelse.

Det drejer sig om Løvfrø, Løgfrø, Strandtudse, Spidssnudet frø og Stor vandsalamander.

Padderne yngler i vand
Mange vandhuller er forsvundet på grund af ønsket om mere agerjord eller behovet for boliger. Men i Sønderborg Kommune har et fantastisk samarbejde med private ildsjæle betydet at mange vandhuller er blevet genskabt. Der er dog med jævne mellemrum brug for at vedligeholde vandhullerne, så de ikke gror til.

Padder har mange gode ynglepladser i Sønderborg-området

Vidste du, at frøer lægger deres æg i store klynger, mens tudser lægger deres æg i elegante strenge?Foto:Harald Matern

Oplev padderne og lær dig noget
Det er sjovt at fiske haletudser og utroligt fascinerende at følge deres udvikling. På Als må du indsamle haletudser af alle paddearter på nær Løvfrøen. Det er vigtigt at du sætter haletudser og færdigudviklede frøer ud i det samme vandhul igen.

Paddeyngel- fra haletudse til frø på Als i Sønderborg-området

Paddernes yngel udvikler sig over flere spændende stadier. Den simple haletudse udvikler ben og når den har forvandlet sig til en fuldt udviklet frø eller tudse, forsvinder den lange hale.Foto:Tv. Analogius. Th. Manno

Strandtudse
Med det navn skulle man tro at denne tudseart kun levede ved stranden, men du kan også finde den i sandede strandengsområder med lav vegetation.

Strandtudsen møder du kun få steder på Øen Als i Sønderborg-området

Strandtudsen (Epidalea calamita) er i tilbagegang og er ved at være sjælden flere steder i Danmark. Her i Sønderborg-området finder du den da også kun på den nordligste del af øen Als samt på Broagerland. På den danske rødliste står den opført som EN (endangered), hvilket svarer til truet.Foto:Silvia - Pixabay. Kort: SDFE & VisitSønderborg

Stor vandsalamander
Den store vandsalamander kan kendes på den vortede hud og den orange-gule bug med sorte pletter. Når larven har udviklet sig til en voksen vandsalamander opholder den sig på land og vender kun tilbage til vandet når det er yngletid.

Stor vandsalamander findes flere stedet på Als og i Sønderborg-området

Stor vandsalamander (Triturus cristatus) kendes på den vortede hud og den orange bug med sorte pletter. I yngletiden udvikler hannen en stor takket rygfinne. Den står på den Danske Rødliste som LC (least concern) og er ikke truet.Foto:Rainer Theuer - Wikimedia commons. Kort: SDFE & VisitSønderborg

Spidssnudet frø
Den spidssnudede frø kan nemt forveksles med Butsnudet frø, men der er dog nogle sikre kendetegn, såsom den spidssnudede frøs forrodsknude, som sidder ved bagbenets indertå og de voksne frøers lyse, ensfarvede bug, hvor den butsnudede frø har pletter på bugen

Spidssnudet frø  på øen Als og Broagerland i Sønderborg-området

Den spidssnudede frø (Rana arvalis) trives i mange forskellige naturtyper relativt tæt på vandhuller. Den er rødlistet som NT (near threatend) altså næsten truet. Der sker noget ret specielt med hannen i yngletiden - se billedet nederst på siden.Foto:Stefan Zier - Pixabay. Kort: SDFE & VisitSønderborg

Løgfrø
Når løgfrøen ikke yngler opholder den sig gerne i områder med løs og sandet overjord. Sønderborg-området består mest af god og frugtbar lerjord, men du kan være heldig og finde løgfrøen oppe på den nordligste del af Als og ovre på fastlandet, nær Tørsbøl.

Løgfrøen findes på Nordals og ved Kværs i Sønderborg-området

Den ligner da ikke et løg? Hvis løgfrøen bliver bange kan den udskille et sekret der lugter af hvidløg og den kan udstøde høje panikskrig. Løgfrøen (Pelobates fuscus) står på den Danske rødliste som VU (vulnarable), hvilket er lige med sårbar og den menes at være i kraftig tilbagegang.Foto:Marek Szczepanek - Wikimedia commons. Kort: SDFE & VisitSønderborg

Løvfrø
Øen Als har en meget central rolle i løvfrøens fremtid. Det er nemlig lige her, at du finder en af Danmarks største koncentrationer af den lille grønne frø. Den kendes let på den klare grønne farve og du skal huske at kigge opad når du leder efter den, for den sidder gerne oppe i løvet.

?lydfil ved Hsuepfle lagt op på Wikimedia commons under følgende betingelser

Løvfrøen findes mange steder på øen Als i Sønderborg-området

E grönpa (løvfrøen - Hyla arborea) findes mange steder på øen Als og den er ofte svær at få øje på, til gengæld har den en meget høj og karakteristisk kvækken - der lyder lidt som en hæs and. Løvfrøen er rødlistet som NT (near threatend), hvilket står for næsten truet.Foto:Lubos Houska. Kort: SDFE & VisitSønderborg

Padderne er sårbare
Padder har brug for vandhuller med rent vand uden fisk! Udsætning af fisk i vandhuller er en trussel mod padderne, da de spiser deres æg og larver. En anden trussel er fodring af ænder, som forurener vandet voldsomt.

Spidssnudet frø på øen Als og Broagerland i Sønderborg-området

Er det den samme frø? Hannen hos Spidssnudet frø ændrer farve, og bliver blålig nogle få dage i yngletiden.Foto:Staffan Kyrk

Følg os på: