Fluefiskeri ved kysten på øen Als i Sønderborg-området

Fiskeri langs kysterne ved øen Als og Flensborg Fjord

Foto: VisitSønderborg

Langs de 258 kilometer kystlinie ved øen Als og Flensborg Fjord i Sønderborg-området, findes der altid en god fiskeplads med læ.

Fisketegn i Danmark

Det statslige lystfiskertegn er påkrævet af alle lystfiskere, der vil fiske ved kysten og på havet, samt i søer og nor med forbindelse til havet, fra 18 år til folkepension (for gæster fra andre lande end Danmark er det i 2023 = 67 år)

NB. Fiskeristyrelsen har opsagt alle salgssteder og fra den 16. marts 2023 foregår salget derfor udelukkende på www.fisketegn.dk 

Priserne på statens lystfiskertegn, pr. 01. august 2023 er; DKK 46 for et dagstegn, DKK 150 for et ugetegn og DKK 214 for et årstegn.

Fisker du uden gyldigt fisketegn risikerer du ikke blot en bøde og konfiskeret fangst, men også inddragelse af dit fiskegrej. 

Statens lystfiskertegn er personligt og kan ikke overdrages. Det giver dig ret til at benytte op til 3 stænger på samme tid, og en eventuel fangst må ikke sælges!

Fangstbegrænsninger, mindstemål og fredningstider

Vi har begrænset os til reglerne der er gældende for vores del af Østersøen, farvandet ved Als og Sundeved samt Flensborg Fjord.

Fangstbegrænsninger

Vestlige Østersø                                  Nybøl Nor
Torsk:    Havørred:
Begrænsninger for 2023   2 ørreder pr. fisker pr. dag eller
15/1 - 31/3:   2 ørreder pr. båd pr. dag
Fangst af torsk forbudt   Reglerne for Nybøl Nor er
Resten af året:   uændrede i 2023.
1 torsk pr. fisker pr. dag    


Mindstemål i cm fra snude til halespids

Gældende for Als og Sundeved ( Underområde 22)

Aborre: 20,0   Pighvar: 30,0
Gedde: 60,0                   Rødspætte:                      25,0
Havørred:                40,0   Sild: -
Helt: 36,0   Skrubbe: 23,0
Laks: 60,0   Slethvar: 30,0
Makrel: -   Torsk: 35,0
Multe: -   Ål - Gulål:  40,0
Mørksej: -   Hummer - fuld længde: 21,0

Særlige mindstemål gældende for Flensborg Inderfjord

Pighvar: 32,5   Skrubbe:                          25,5
Rødspætte:             26,0                      


Fredningstider

Laks og ørred:       16/11 - 15/1  (I saltvand, gælder kun fisk i yngledragt)
Gedde: 1/4 - 15/5 (Gælder kun i saltvand)
Ål: 1/11 - 31/1 (Gælder kun i saltvand)

Særlige fredningstider gældende for Flensborg Inderfjord

Ålekvabbe:   1/10 - 31/1  (længere end 20 cm samt drægtige - uanset længde)
Rødspætte: 15/1 - 15/3 (hun med rognsæk længere end fiskens midte)
Skrubbe: 1/1 - 15/5 (hun)

Fiskepladser på øen Als, ved Sundeved og Flensborg Fjord

Liste
Kort
Kegnæs Ende
Foto: VisitSønderborg

Kegnæs Ende

Kegnæs Ende ligger på halvøen Kegnæs.

Man kan fiske til begge sider og der er gode bundforhold med store sten. Pladsen her giver til tider store havørreder og mange torsk. Her fisker man bedst med sp...

Læs mere
Drejet
Foto: VisitSønderborg

Drejet

Drejet forbinder halvøen Kegnæs med øen Als

Der kan fiskes til begge sider fra parkeringspladsen på Kegnæs, desuden er der store muligheder i sydlig retning rundt om skrænterne ved Kegnæs Fyr. Her er...

Læs mere
Gammel Pøl
Foto: VisitSønderborg

Gammel Pøl

Gammel Pøl ligger på Sydals.

Pøls Rev er Als’s mest berømte fiskeplads og her fanges mange store havørreder og torsk.

Man kan fiske ud på revet til begge sider, ligeledes er det en god idet at fiske...

Læs mere
Fiskeri ved Mommark
Foto: VisitSønderborg

Fiskeri ved Mommark

Ved Mommark kan der fiskes mod syd, hvor der er stor vanddybde tæt under land.

Læs mere
Voigt Strand
Foto: VisitSønderborg

Voigt Strand

Voigt Strand ligger syd for Fynshav. 

Det er bedst at fiske sydover mod skoven Oleskobbel, der er fint dybde i vandet og bunden fyldt med store sten og tang. Der fiskes pænt med havørreder og torsk p...

Læs mere
Fjordmosen
Foto: VisitSønderborg

Fjordmosen

Fjordmosen ligger i Nørreskoven Als.

Vandet er ret dybt og der mange store sten, her er en god havørredplads - også for store havørreder samt chance for torsk. Der kan fiskes med flue- og spinnegrej....

Læs mere
Fladbæk
Foto: VisitSønderborg

Fladbæk

Fladbæk Strand ligger i Nørreskoven på øen Als.

Vandet er ret dybt med en del tang og store sten, der gør pladsen særdeles velegnet.

Pladsen er en god havørredplads, med til tider store havørreder, ...

Læs mere
Tranerodde - Fiskeforbud
Foto: VisitSønderborg

Tranerodde - Fiskeforbud

Fiskeriforbud på strækning fra Tranerodde Fyr og i sydlig retning, samt 25 meter ud fra kysten på grund af forurening med kemikalier.

Læs mere
Lønsømade
Foto: VisitSønderborg

Lønsømade

Lønsømade ligger på Nordals.

Der er gode bundforhold med mange små sten og vandet bliver hurtigt dybt ud mod Als Fjord.

Her fiskes efter havørred og i forårsmånederne er her en del hornfisk.

Der er...

Læs mere
Fiskeri fra broen ved Kær Vestermark
Foto: SDFE/Visitsonderborg

Fiskeri fra broen ved Kær Vestermark

Kørestolsegnet fiskeplads fra broen ved Kær Vestermark

Læs mere
Alssundbroen
Foto: VisitSønderborg

Alssundbroen

Fiskepladsen ligger nord for Sønderborg by på Als.

Der kan fiskes fra parkeringspladsen og nordpå, strækningen er meget dyb tæt ind under land og der kan til tider være kraftig strøm i Als Sund. Her ...

Læs mere
Dybbøl Strand
Foto: VisitSønderborg

Dybbøl Strand

Gå fra parkeringspladsen ned ad stien mod skanse I og II, gå ned ad trappen, og fiskeriet er godt til begge sider.

Vadefiskeri kan udøves både på nordsiden og sydsiden af Vemmingbund. Ved Sydvest vi...

Læs mere
Brunsnæs
Foto: VisitSønderborg

Brunsnæs

Der kan fiskes både til højre og venstre fra parkeringspladsen. Pladsen er velegnet til Havørred og torskefiskeri, og man fiske både med flue- og spinnegrej.

Ca. 600 meter fra broen (sydlig retning) ...

Læs mere
Fiskeri ved Købingsmark
Foto: Petra Roth - Pixabay

Fiskeri ved Købingsmark

Købingsmark ligger på Nordals, nær et af de store sommerhusområder.

Gå mod venstre langs stranden (ca. 5–600 m.) her er der høje skrænter op mod fyret, find de små pynter, hvor fiskeriet er bedst som...

Læs mere
Busholm Vej
Foto: AnnaER - Pixabay

Busholm Vej

God plads når vinden er i nord-nordvest. Der er flere pynter med stenhøfder, der med fordel kan affiskes. Bunden er stenet.

Læs mere
Lystfiskeri på øen Als i Sønderborg-området er chancen for en flot ørred

Langs kysterne på øen Als finder du flere gode pladser med chance for en flot havørredFoto:VisitSønderborg

Følg os på: