Fiskeri langs kysterne ved øen Als og Flensborg Fjord

Foto: VisitSønderborg

Langs de 258 kilometer kystlinie ved øen Als og Flensborg Fjord i Sønderborg-området, findes der altid en god fiskeplads med læ.

Fisketegn i Danmark

Det statslige lystfiskertegn er påkrævet af alle lystfiskere fra 18 til og med 64 år, der vil fiske ved kysten og på havet, samt i søer og nor med forbindelse til havet. Statens fisketegn kan købes hos Sønderborg Turistbureau, en del campingpladser og på hjemmesiden www.fisketegn.dk 

Priserne på lystfiskertegnet (for år 2020) er; DKK 40,- for et dagstegn, DKK 130,- for et ugetegn og DKK 185,- for et årstegn.

Fisker du uden gyldigt fisketegn risikerer du ikke blot en bøde og konfiskeret fangst, men også inddragelse af dit fiskegrej. 

Statens lystfiskertegn er personligt og kan ikke overdrages. Det giver dig ret til at benytte op til 3 stænger på samme tid, og en eventuel fangst må ikke sælges!

Fangstbegrænsninger, mindstemål og fredningstider

Vi har begrænset os til reglerne der er gældende for vores del af Østersøen, farvandet ved Als og Sundeved samt Flensborg Fjord.

Fangstbegrænsninger

Vestlige Østersø                                  Nybøl Nor
Torsk:    Havørred:
Begrænsninger for 2020   2 ørreder pr. fisker pr. dag eller
01. februar - 31. marts:   2 ørreder pr. båd pr. dag
2 torsk pr. fisker pr. dag   Reglerne for Nybøl Nor er
Januar, april-december:   uændrede i 2020.
5 torsk pr. fisker pr. dag    

Mindstemål i cm fra snude til halespids

Gældende for Als og Sundeved ( Underområde 22)

Aborre: 20,0   Pighvar: 30,0
Gedde: 60,0                   Rødspætte:                      25,0
Havørred:                    40,0   Sild: -
Helt: 36,0   Skrubbe: 23,0
Laks: 60,0   Slethvar: 30,0
Makrel: -   Torsk: 35,0
Multe: -   Ål - Gulål:  40,0
Mørksej: -   Hummer - fuld længde: 21,0

Særlige mindstemål gældende for Flensborg Inderfjord

Pighvar: 32,5   Skrubbe:                          25,5
Rødspætte:                 26,0                      

Fredningstider

Laks og ørred:        16. nov. - 15. jan.  (Gælder kun fisk i yngledragt)
Gedde: 01. apr. - 15. maj (Gælder kun i saltvand)

Særlige fredningstider gældende for Flensborg Inderfjord

Kuj - Ålekvabbe:     01. okt. - 31. jan.   (længere end 20 cm samt drægtige)
Rødspætte: 15. jan. - 15. mar. (hun med rognsæk længere end fiskens midte)
Skrubbe: 01. mar. - 15. maj  (hun)

 

Fiskepladser på øen Als, ved Sundeved og Flensborg Fjord

Liste
Kort