Augustenborg Slotskirke på øen Als i Sønderborg-området

Kirkerne

Foto: Conni Ernst

Du finder nogle virkelige perler indenfor kirkehistorie i Sønderborg-området. Deriblandt det ældste, bevarede renæssance kirkerum i Norden. Danmarks største fritstående klokkehus og landsbykirken med nogle af de bedst bevarede kirkestalde i Danmark.

Hvis man kan være velsignet med kirker, så må Sønderborg være et af de områder, for vi kan tilbyde nogle historiske perler.

Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot er det ældste, bevarede renæssance kirkerum i Norden og et af de bedst bevarede fyrste-kirkerum i Europa. Bag den aflåste dør i det smukke epitafium, står hertugfamiliens kister på rad og række. 

Broager Kirke med det karakteristiske tvillingetårn, har flotte vægmalerier og det største fritstående klokkehus i Danmark. Egen Kirke er den største landsbykirke på øen Als, her finder du nogle af landets bedst bevarede kirkestalde.

Bønderne måtte selv lade livet hvis de havde begået et drab, men adelsmænd kunne gå til paven og få syndsforladelse, for de havde råd til at bygge. Kegnæs Kirke blev bygget af Hertug Hans den Yngre, som bod for henrettelsen af en flok uskyldige bønder og i den tidligere valfartskirke i Lysabild kan du se et helligblodskapel, som en adelsmand lod bygge som bod for et drab.

Kapellet i Sønderborg er ikke det eneste i vores område, for bag alteret i Nordborg Kirke kan du se kisterne med hertugfamilien til Nordborg i gennem en gitterdør. 

Kirken i Havnbjerg blev landskendt i 2018, da den blev benyttet som en af lokaliteterne for filmen "I krig og Kærlighed" - vidste du at præsten i filmen ikke er skuespiller?

By- og landsbykirkene

Liste
Kort
Broager Kirke
Foto: VisitSønderborg

Broager Kirke

Den oprindelige kirke i Broager er opført i 1209 med romansk apsis, kor og kirkeskib. I 1400-tallet bygges der et tårn med 2 spir og kirkerummet udvides med gotisk sakristi og 2 korsarmskapeller i got...

Læs mere
Egen Kirke
Foto: VisitSønderborg

Egen Kirke

Den største landsbykirke på øen Als og den næststørste landsbykirke i Danmark

Læs mere
Kegnæs Kirke
Foto: VisitSønderborg

Kegnæs Kirke

Kirken er bygget af Hertug Hans den yngre i forbindelse med hans grundlæggelse af den nuværende bebyggelse på Kegnæs.

Altertavlen er fra omkring 1450, og har oprindelig ligesom døbefont og prædikestol...

Læs mere
Lysabild Kirke
Foto: VisitSønderborg

Lysabild Kirke

Valfartskirke med helligblodskapel

Læs mere
Nordborg Kirke
Foto: Conni Ernst

Nordborg Kirke

Middelalderkirke fra ca. 1250. Omkring 1500 byggedes sydkapellet med de interessante kalkmalerier. I 1686 nordkapellet, dog ombygget i 1785. I 1789 kom tårnet til på sydkapellet. Våbenhus, sakristi og...

Læs mere
Havnbjerg Kirke
Foto: VisitSønderborg

Havnbjerg Kirke

Romansk kirke, opført i 1100-tallet af kløvet granitbrokker med hjørner i tilhuggede sten. Tårnet og spiret er tilføjet i 1857.

Genforeningsklokke samt klokke fra ca. 1370. Altertavle med maleri af C....

Læs mere
Rinkenæs Gl. Kirke
Foto: VisitSønderborg

Rinkenæs Gl. Kirke

En af Danmarks ældste kirker, bygget 1158 i romansk stil. Kirken ligger på et bakkedrag 4 km, uden for Rinkenæs. Oprindelig var den omgivet af en landsby, som dog forsvandt fuldstændigt omkring år 130...

Læs mere
Rinkenæs Korskirke
Foto: VisitSønderborg

Rinkenæs Korskirke

Bygget 1928-32 i traditionel dansk landsbykirkestil med hvide mure, røde tegl- tage og kamtakkede gavle. Med fjordlandskabet som baggrund er den et meget smukt syn.

Kirken har åben året rundt om tirs...

Læs mere
Egernsund Kirke
Foto: VisitSønderborg

Egernsund Kirke

Kirken i Egernsund er en af de yngre kirker, idet den blev bygget i 1909 af håndstrøgne sten fra egnens teglværker og opført efter tegninger af Richard Dethlefsen, der havde været arkitekt ved restaur...

Læs mere
Adsbøl Kirke
Foto: "

Adsbøl Kirke

Adsbøl Kirke - en hyggelig, hvidkalket landsbykirke.

Kirken er opført i 1200-tallet og har et romansk kor og skib med gotisk vestforlængelse. Gennem tiden har kirken gennemgået en del ombygninger. Un...

Læs mere
Nybøl Kirke
Foto: VisitSønderborg

Nybøl Kirke

Nybøl Kirke er bygget omkring 1150, som en typisk romansk kampestensbygning, med skib og kor. Ca. år 1300 bliver kirken udvidet med en halvcirkulær forlængelse i gotisk stil.

I 1655 bliver det gamle ...

Læs mere
Dybbøl Kirke
Foto: VisitSønderborg

Dybbøl Kirke

Kor og skib er fra 1200-tallet. Stort gravkapel for slægten Rewentlow fra 1750. Indvendigt et stort barokalter og prædikestol med smukt billedskærerarbejde. Kalkmalerier. Mange mindesmærker fra de sle...
Læs mere
Sct. Marie Kirke
Foto: VisitSønderborg

Sct. Marie Kirke

Sct. Marie Kirke blev i årene 1595-1600 udvidet til den nuværende størrelse af Hertug Hans d. Yngre. 

I 2011 fik kirken genåbnet to store østvinduer bag alteret. Kunstneren Per Kirkeby har udsmykket ...

Læs mere
Sct. Pauls Kirke
Foto: VisitSønderborg

Sct. Pauls Kirke

Lille og hyggelig Katolsk kirke.

Kirken er åben under messe, som gerne er hver søndag kl. 12:00.

Læs mere
Christianskirken
Foto: Conni Ernst

Christianskirken

Kirken er opført i 1957, tegnet arkitekterne Kåre og Esben Klint i gotisk stil (kendt som Klint-gotik). I 1973 blev den udvidet med et tværskib, kor og krypt. Da Christianskirken er ukalket både ud- o...

Læs mere
Ulkebøl Kirke
Foto: VisitSønderborg

Ulkebøl Kirke

Ulkebøl Kirke er i sin kerne romansk, men i det indre helt præget af den modernisering Hertug Frederik Christian den 1. af Augustenborg gennemførte i 1787.
 
Altertavlen er udført i Antwerpen omkring 15...
Læs mere
Hørup Kirke
Foto: VisitSønderborg

Hørup Kirke

Romansk hvidkalket kampestenskirke. Gotiske udvidelser. Fritstående klokketårn. Prædikestol 1576. Piscina i koret. Tympanon over tilmuret kvindedør.

Normalt er Hørup Kirke åben i de nævnte tider, såfre...

Læs mere
Tandslet Kirke
Foto: VisitSønderborg

Tandslet Kirke

Eneste kirke på Als med apsis. Middelalderligt klokketårn af træ placeret på bronzealderhøj øst for kirken.
 
Kalkmalerier fra 1501 og tidligere. Prædikestol fra 1576. Altertavle malet af Jes Jessen, Aa...

Læs mere
Asserballe Kirke
Foto: VisitSønderborg

Asserballe Kirke

En meget særpræget og spændende korskirke.

Korets ældste del er fra 1100-tallet. I kirken findes et krucifiks fra 1450. Altertavlen er fra 1719 i akantusbarok.

Læs mere
Vor Frue Kirke Notmark
Foto: VisitSønderborg

Vor Frue Kirke Notmark

Vor Frue Kirke i Notmark er bygget omkring år 1200 og modsat andre kirkers slanke tårne, så er der her opført et 13 meter bredt fæstningstårn. Så man har muligvis haft Vendernes plyndringer i 1168 i t...

Læs mere
Ketting Kirke
Foto: VisitSønderborg

Ketting Kirke

Ketting Kirke med det kraftige tårn, troner op over de andre huse i byen. Kirken er opført på en menneskeskabt forhøjning i det 12. århundrede med små vinduer og et meget bredt og højt tårn, som kan h...

Læs mere
Svenstrup Kirke
Foto: VisitSønderborg

Svenstrup Kirke

Oprindelig kirke uden tårn fra 1100-tallet med flere senere tilbygninger. Døbefont og korkrucifiks fra den tidlige middelalder. Prædikestolen er fra 1688.
 
Den seneste restaurering af kirkerummet afdæk...

Læs mere
Oksbøl Kirke
Foto: VisitSønderborg

Oksbøl Kirke

Romansk kirke med gotiske tilbygninger (tårn og våbenhus). Af kirkens enkle inventar kan nævnes: Gotisk fløjaltertavle fra 1. halvdel af 1400-tallet, prædikestol (renæssance/barok) ca. 1626 udført af ...

Læs mere
Kværs Kirke
Foto: VisitSønderborg

Kværs Kirke

Sydligt i byen og hævet over den på en ret stejl banke ligger den lille hvidkalkede og teglhængte kirke, som består af romansk kor og skib med to udbygninger fra nyere tid. Vest for kirken står der et...
Læs mere
Ullerup Kirke
Foto: Erik Christensen - commons.wikimedia.org

Ullerup Kirke

Romansk sengotisk. Smuk prædikestol.

Adgang kan arrangeres mandag-torsdag fra kl. 7-15 og fredag kl. 7-12 eller efter aftale.
Tidspunktet kan aftales med kirketjeneren på tlf. 74 46 18 58.

Læs mere
Sottrup Kirke
Foto: Kim Toft Jørgensen

Sottrup Kirke

Sottrup Kirke er opført i 1200-tallet og har i dag et højt, gotisk tårn med talrige murankre og kraftige støttepiller, som blev tilføjet i 1650. Det oprindelige kirketårn måtte erstattes af et fritstå...

Læs mere

Følg os på: