Fakta omkring tal og landskabet i Det historiske Grænseland

Foto: Conni Ernst

Det historiske Grænseland dækker Sundeved, Broagerland og det kongelige Gråsten.

Med et areal på knap 175 km2 udgør området omtrent 1/3 af Sønderborg Kommune, der også omfatter øen Als.

Sønderborg Kommune har omkring 74.600 indbyggere og heraf bor de 24.500 på fastlandet. Den største by er Gråsten, hvor der bor omtrent 4.200 indbyggere.

Området er landfast med nabokommunen Aabenraa og omkranses ellers af farvandet Als Fjord og Als Sund over mod øen Als, samt Vemmingbund og grænsevandet Flensborg Fjord.

Landskabet er meget varieret med højdedrag ind mod land omkring byen Gråsten og på terrænmodellen ses tydeligt, hvorfor danskerne valgte at forskanse sig på Dybbøl Banke under krigen i 1864. Af samme model bliver også preussernes placering af en kanonstilling ved Gammelmark logisk, da begge steder udgør strategiske gode punkter i forbindelse med beskydning og forsvar af Sønderborg by og øen Als.

Den lille fjordarm Nybøl Nor er et ganske særligt fænomen af national geologisk interesse. Noret er 6,5 km2 stort og omkring de 8 meter dybt. Det er dannet af en såkaldt dødisklump i en issø og er forbundet med Flensborg Fjord via det smalle Egernsund. Selve dødisklumpen har været længe om at smelte og det har medført, at det øvrige smeltevand har aflejret det fineste, stenfrie issøler rundt om den, på det der senere blev bredderne af Nybøl Nor. Det er naturligvis ikke gået uopdaget hen og har været med til at grundlægge en meget vigtig industri i området - teglværkerne!

Terrænmodel af fastlandet i Sønderborg Kommune

Foto:SDFE

Følg os på: