skip_to_main_content

Mindesten for Peter Reimers

Mindestenen for Peter Reimers er lavet af billedhugger Niels Hansen Jacobsen (1861-1941). Stenen blev rejst af landsmænd i 1926 (se stenens bagside).

Peter Reimers (1826-1922) var en central skikkelse i kampen for danske rettigheder i Sønderjylland omkring 1900 og nåede at opleve Genforeningen i 1920. Han blev Ridder af Dannebrog i 1850 efter indstilling af sit kompagni, for med ære at have deltaget i Treårskrigen også kendt som 1. Slesvigske Krig (1848-50). Efter Genforeningen i 1920 blev Peter Reimers udnævnt til Kommandør af 2. Grad af Dannebrogordenen.