©  Foto:

Havørred i Nybøl Nor

Fangstbegrænsninger

Særlig fredning af havørreder (salmo trutta)
Der må maksimalt hjemtages, opbevares og transporteres:
2 ørreder pr. fisker pr. dag eller 2 ørreder pr. båd pr. dag.

Følg os på: