©  Foto:

Graasten Slot

Sommerresidens for den kongelige familie

Graasten Slot er mest kendt som sommerresidens for den kongelige familie. 
Det første Graasten var et lille jagtslot, opført i midten af 1500-tallet. Efter slottet nedbrændte i 1603 opførtes et nyt slot, der højst sandsynligt har ligget hvor den nuværende Graastens sydfløj er placeret.
Kort før år 1700 byggede storkansler Frederik Ahlefeldt et vældigt barokslot, der imidlertid brændte i 1757.Det eneste der blev reddet var slotskirken. Det nuværende Graasten Slot stammer således fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført og fra 1842 hvor midterbygningen blev bygget.

I 1935 blev brugsretten til slottet overdraget til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid. Dronning Ingrid besad en stor interesse for blomster og var personligt inde over planlægningen af blomsterhaven ved Graasten Slot frem til hendes død i år 2000.

Der er ikke offentlig adgang for publikum i slottets bygninger, med undtagelse af Graasten Slotskirke, der har særlige åbningstider.

Sommerresidens
Når kongefamilien har residens på Graasten Slot er området lukket for offentligheden og der er således ikke adgang for publikum i Graasten Slotshave- og Kirke; Slotskirken er dog stadig åben i forbindelse med sommerens aftensang mm.

2023: Området og dermed også Graasten Slotshave er genåbnet fra den 16. august efter denne sommers residensperiode.

H.M. Dronningens ankomst i 2023
Den 18. juli kl. 10 ankommer Dronning Margrethe ombord på kongeskibet Dannebrog, der lægger til ved Slotskajen i Sønderborg. Herefter er der officiel modtagelse ved borgmester Erik Lauritzen.

H.M. Dronningen fortsætter i vogn til Gråsten, hvor hun modtages ca. kl. 10.30 på Torvet og Erik Lauritzen - borgmester for Sønderborg Kommune traditionen tro holder en velkomsttale, derefter køres hun op til Graasten Slot.

Vagtafløsning
Når slottet er beboet, går et royalt splitflag til tops i stangen på slottets klokketårn og den Kongelige Livgarde stiller op til bevogtning. Hver dag foregår der vagtafløsning af den Kongelige Livgarde. Vagten udgår fra Det Gule Palæ, Ahlefeldtvej 5, hvor garderne stiller op ca. kl. 11.30. Herfra marcheres der gennem Gråsten via Borggade, Torvet og Slotsgade til slottet, hvor vagtafløsningen sker kl. 12.00. I 2023 vil første vagtafløsning foregå den 18. juli.

Fredags koncert
Når H.M. Dronning Margrethe II er i residens på slottet, deltager den Kongelige Livgardes Musikkorps i fredagens vagtskifte, hvorpå der gives en lille koncert i slotsgården.
I 2023 vil dette være tilfældet den 21. og 28. juli samt 4. august. Den 4. august afholdes der forinden en standkoncert på Torvet fra kl. 10.30 til 11.00. (med forbehold for ændringer).

Følg os på: