Gå til indhold
©  Foto:

Gråsten Slot

Sommerresidens for den kongelige familie

Gråsten Slot er mest kendt som sommerresidens for den kongelige familie. 
Det første Gråsten var et lille jagtslot, opført i midten af 1500-tallet. Efter slottet nedbrændte i 1603 opførtes et nyt slot, der højst sandsynligt har ligget hvor den nuværende Gråstens sydfløj er placeret.
Kort før år 1700 byggede storkansler Frederik Ahlefeldt et vældigt barokslot, der imidlertid brændte i 1757.Det eneste der blev reddet var slotskirken. Det nuværende Gråsten Slot stammer således fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført og fra 1842 hvor midterbygningen blev bygget.

I 1935 blev brugsretten til slottet overdraget til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid. Dronning Ingrid besad en stor interesse for blomster og var personligt inde over planlægningen af blomsterhaven ved Gråsten Slot frem til hendes død i år 2000.

Der er ikke offentlig adgang for publikum i slottets bygninger, med undtagelse af Gråsten Slotskirke, der har særlige åbningstider.

Sommerresidens
Når kongefamilien har residens på Gråsten Slot er området lukket for offentligheden og der er således ikke adgang for publikum i Gråsten Slotshave- og Kirke; Slotskirken er dog stadig åben i forbindelse med sommerens aftensang mm.

2022: Slotsområdet vil være lukket for offentligheden fra 22. juni til og med 10. august i forbindelse med royalt ophold på Gråsten Slot.

H.M. Dronningens ankomst i 2022
Den 18. juli kl. 10 ankommer Dronning Margrethe ombord på kongeskibet Dannebrog, der lægger til ved Gammelhavn i Aabenraa. Herefter er der officiel modtagelse ved Jan Riber Jakobsen - borgmester for Aabenraa Kommune.

H.M. Dronningen fortsætter i vogn til Gråsten, hvor hun modtages ca. kl. 10.45 på Torvet af Erik Lauritzen - borgmester for Sønderborg Kommune og derefter køres hun op til Gråsten Slot.

Vagtafløsning
Når slottet er beboet, går et royalt splitflag til tops i stangen på slottets klokketårn og den Kongelige Livgarde stiller op til bevogtning. Hver dag foregår der vagtafløsning af den Kongelige Livgarde. Vagten udgår fra Det Gule Palæ, Ahlefeldtvej 5, hvor garderne stiller op ca. kl. 11.30. Herfra marcheres der gennem Gråsten via Borggade, Torvet og Slotsgade til slottet, hvor vagtafløsningen sker kl. 12.00.

Fredags koncert
Når H.M. Dronning Margrethe II er i residens på slottet, deltager den Kongelige Livgardes Musikkorps i fredagens vagtskifte, hvorpå der gives en lille koncert i slotsgården. I 2022 vil dette være tilfældet den 22. og 29. juli samt 5. august (med forbehold for ændringer).