Cathrinesminde Teglværk ved Flensborg Fjord

Broager og Sundeved

Velkommen til de historiske og naturskønne områder Broagerland og Sundeved.

Broagerland er en idyllisk halvø – omkranset af Gendarmstien og med en utrolig, smuk beliggenhed ud til Flensborg Fjord. På halvøens østside ligger Stensigmose Klint, der er kendt for sine fossiler.

Det majestætiske dobbeltspir på Broager Kirke knejser højt over byens tage. Det blev derfor tidligere brugt som sømærke. Kirkens tvillingtårn hævdes at have haft betydning under preussernes bombardement af Dybbøl-stillingen i foråret 1864. Man posterede udkigspost på en gangbro mellem spirene, hvorfra man kunne observere nedslag og korrigere ilden derefter. Skytset har været opstillet ved Gammelmark, så man har skullet sende korrektioner via telegraf.
Den hvidkalkede kirke er opført af munkesten i 1200-tallet med romansk apsis, kor og skib. Den blev udvidet i 1400-tallet med det sengotiske sakristi, de krydshvælvede korsarmskapeller og tvillingetårnene. Kirken er kendt for sin rige udsmykning af kalkmalerier, statuen af Sct. Jørgen og dragen og har Danmarks største, fritstående klokkehus. 

Fra krigen i 1864 hviler der på kirkegården 73 danske og 200 tyske soldater. Til minde om de danske soldater er der rejst en granitobelisk med indskriften: Minde over 73 danske krigere faldne ved Dybbøl i kampen for fædrelandet 1864. At der findes så mange begravelser fra slagene på Dybbøl i 1864 skyldes, at den nuværende præstegård på Vestergade 36 under krigen var indrettet til lazaret. I forbindelse med kirkegården ligger en mindelund med en høj. Højen er omkranset af 165 gravsten over faldne i 1. Verdenskrig (1914-18) fra Broager Land. Fra 2. Verdenskrig (1940-45) findes en mindesten over to gendarmer, der omkom i koncentrationslejren Neuengamme.

Du kan opleve teglværkernes historie på Cathrinesminde Teglværksmuseum. Dette totalt restaurerede teglværk stammer fra 1732 og har været i drift frem til 1969. Teglværket er i dag museum og ligger smukt, direkte ved Flensborg Fjord. Og følger du Teglværksstien, der starter ved Cathrinesminde Teglværksmuseum langs vandet, kan du se kultursporene efter ikke mindre end otte teglværker.

Udsigten fra Smøl Vold er fantastisk. Voldstedet ligger 46 meter over havet og herfra kan du se ud over Nybøl Nor, dele af Flensborg Fjord og Broager Kirke.

Gode badestrande finder du ved Vemmingbund og Kragesand på den sydligste spids af Broagerland.

Her kan du læse mere om:

Sundeved ligger også på fastlandsiden og strækker sig op langs det smukke Als Sund.

Fra Sønderborg kan du følge Alssundstien, der leder dig fra Alsion, forbi Sandbjerg Gods og Sottrup Storskov til Ballebro, hvor færgen Bitten sejler over til Hardeshøj på øen Als.

Sandbjerg Gods hører til blandt de smukkeste palæer i Sønderjylland. Det blev bygget i 1788 og tjente preusserne som stabskvarter og feltlazaret under krigen i 1864. Slottets ur spillede en central rolle den 29. juni 1864, hvor det kl. 2 om natten signalerede starten på overgangen til Als. I dag driver Aarhus Universitet kursusvirksomhed på godset.

Nydamstien fører dig langs vandet, igennem den smukke Sottrup Storskov, hvor det endelige slag i 1864-krigen blev indledt. Her i skoven er der stadig spor efter udgravede kanonstillinger, ligesom der stadig kan ses slisker i skrænten hvor preusserne satte deres både i vandet ved overgangen til Als.
Turen går videre forbi godset til Nydam Mose, hvor man under tørvegravning i mosen, stødte på træplanker og ved udgravningen i 1863, fandt man ikke blot pile- og spydspidser i større mængder, men også 3 både fra ca. 310 e.Kr. Det ene var en sønderhugget egetræsbåd, det anden en fyrretræsbåd der gik tabt under krigen i 1864. Den tredje kendes i dag som Nydambåden og kan ses på Gottorp Slot i Schleswig. Mosen ligger i dag hen som før fundene.

Nydambådens Laug er en samling entusiaster, der har bygget en 1:1 kopi af Nydambåden. Båden blev søsat og døbt Nydam Tveir og i sommerperioden kan den opleves på vandet ud for nausten ved Sottrup Storskov.

Læs mere om:

Del denne side