Disclaimer

Ansvarsfraskrivelse og fortrolighedserklæring

Ansvarsfraskrivelse og fortrolighedserklæring

Juridisk ansvarsfraskrivelse

 1. Adgang til og brug af dette websted leveres af VisitSonderborg og er underlagt følgende vilkår og betingelser.
 2. Brug af dette websted udgør din accept af disse vilkår og betingelser, som træder i kraft, når du besøger dette websted første gang. VisitSonderborg forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at beskrive ændringerne online. Det er dit ansvar regelmæssigt at gennemgå oplysninger, der er lagt online, for at få rettidig besked om sådanne ændringer. Din fortsatte brug af dette websted, efter at ændringer er blevet beskrevet, udgør din accept af denne aftale samt eventuelle beskrevne ændringer.
 3. Selvom VisitSonderborg bestræber sig på at sikre, at dette websted normalt er til rådighed 24 timer i døgnet, kan VisitSonderborg ikke holdes ansvarlig, hvis webstedet uanset grund er utilgængelig på noget som helst tidspunkt eller i en given periode.
 4. Adgangen til dette websted kan blive suspenderet midlertidigt eller permanent og uden varsel.
 5. Selvom VisitSonderborg samt enhver indholdsudbyder, såsom lokale turistbureauer, bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte, gives der ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, for så vidt angår deres nøjagtighed, og hverken VisitSonderborg eller nogen anden udbyder påtager sig noget ansvar for fejl eller udeladelser. Oplysninger på dette websted kan indeholde unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysninger kan blive ændret eller opdateret uden varsel. Dette websted udgør ikke et tilbud eller en kontrakt, men links til andre websteder kan omfatte tilbud eller kontrakter. Prisr og tilgængelighed af oplysninger kan blive ændret uden varsel.
 6. En del af dette websted indeholder materiale og oplysninger, der indsendes til VisitSonderborg af tredjemænd. Tredjemænd er ansvarlige for at sikre, at materiale og oplysninger, der indsendes direkte eller indirekte til optagelse på dette websted, overholder national samt relevant udenlandsk lovgivning. VisitSonderborg kan ikke garantere nøjagtigheden af sådant materiale og frasiger sig hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl, udeladelser eller unøjagtigheder i materialet, fejlfortolkninger samt ethvert ansvar for tab, skuffelse, forsømmelighed eller skade forårsaget af tillid til det materiale, der findes på dette websted eller eventuelle fejl eller påståede fejl i leveringen af de tjenester, der henvises til heri, eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller forretningsophør for enhver person eller virksomhed, der er nævnt heri. Bekræftelse af oplysningernes nøjagtighed og korrekthed skal indhentes fra de relevante virksomheder. Et booking-system leveret af TouristOnline A /S er integreret som en del af portalen på Visitsonderborg.dk. TouristOnline A /S er et uafhængigt selskab, og VisitSonderborg kan ikke gøres ansvarlig for brugen af booking-systemet eller konsekvenserne af en sådan brug. Der henvises til TouristOnline A /S' ansvarsfraskrivelse.
 7. Størstedelen af det illustrative materiale, kunst, fotografier og tekster etc. der tilgængeligt på dette websted er stillet til rådighed af uafhængige lokale virksomheder og af arrangørerne af begivenhederne. Andre fotografier, illustrationer osv. stilles til rådighed af fotografer gennem DenmarkMediaCenter. Alle leverandører af materiale til Visitsonderborg.dk, herunder undersider, har erklæret over for VisitSonderborg, at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder, men denne erklæring udgør ikke nogen form for garanti. Noget materiale er stillet til rådighed af andre, herunder brugere af Visitsonderborg.dk, som også har erklæret, at deres offentliggjorte materiale ikke krænker tredjemands rettigheder. Sådanne erklæringer udgør dog ikke nogen form for garanti. Materialet er beskyttet af dansk og international lovgivning om intellektuel ejendomsret og må ikke kopieres eller gengives på nogen måde uden tilladelse fra VisitSonderborg. Der kan indhentes tilladelse til at anvende materiale, der findes på dette websted, ved at rette henvendelse til VisitSonderborg for at modtage skriftligt samtykke.
 8. Al kommunikation eller materiale, du sender eller overfører til VisitSonderborg over internettet er underlagt de særlige regler, der er anført i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.
 9. VisitSonderborg kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af forretning eller tab af fortjeneste), der opstår under kontrakt, tort eller andet fra brugen af eller manglende evne til at bruge dette websted eller materiale på webstedet, eller fra enhver handling eller beslutning, der er truffet som følge af brugen af dette websted eller ethvert sådant materiale.
 10. Endvidere påtager VisitSonderborg sig intet ansvar for indholdet af nogen som helst side, som der linkes til fra dette websted. De linkede websteder kontrolleres ikke af VisitSonderborg, og VisitSonderborg er ikke ansvarlig for indholdet på disse websider eller links på et linket websted eller eventuelle ændringer eller opdateringer til sådanne websteder. Sådanne links er opgivet for nemheds skyld "som de er og forefindes" uden nogen garanti, hverken udtrykte eller stiltiende, for så vidt angår oplysningerne på webstederne. Dette omfatter også links til uafhængige, lokale turistbureauer. Disse lokale turistbureauer har mulighed for og ret til at foretage deres egne justeringer på deres websteder
 11. Hvis nogen af disse vilkår eller betingelser konstateres ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves på grund af lovgivningen i en stat eller et land, hvor disse vilkår er beregnet til at være i kraft, skal betingelsen, i det omfang og inden for den jurisdiktion, hvor den er ulovligt, ugyldig eller ikke kan håndhæves, adskilles og slettes fra den pågældende klausul, og de øvrige vilkår og betingelser skal overleve, forblive i fuld kraft og effekt og fortsætte med at være bindende og håndhæves.
 12. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Ethvert sagsanlæg eller retslig proces vedrørende disse betingelser og vilkår eller parternes forpligtelser i henhold hertil skal udelukkende indbringes for Københavns Byret som første instans.
 13. VisitSonderborg er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl for så vidt angår pris eller information og forbeholder sig retten til at ændre ovennævnte uden varsel.

FORTROLIGHEDSERKLÆRING
VI ER FORPLIGTET TIL AT BESKYTTE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
VisitSonderborg respekterer din ret til beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vi har udarbejdet denne fortrolighedserklæring for at informere dig om vores praksis. Spørgsmål vedrørende denne fortrolighedserklæring kan stiles til 
info@visits.... Ved at tilgå www.visitso... og bruge de tjenester, der leveres på dette websted, accepterer brugeren herved VisitSonderborgs fortrolighedspolitik. 

Oversigt
Beskyttelse af personlige oplysninger er centralt for de fleste internetbrugere. Hos VisitSonderborg er vi opmærksomme på, og fokuserer på, at beskytte vores kunders personlige oplysninger. Hvis du registrerer dig med henblik på at bruge webstedet, vil du blive bedt om at give visse oplysninger. Vi beder udelukkende om disse oplysninger med det formål at yde den bedst mulige service. Vi garanterer hermed, at vi ikke videregiver eller sælger personlige oplysninger om vores kunder eller besøgende til tredjemænd.

 

Visitsonderborg indsamler oplysninger om brugere på tre måder:
1. Trafikdata
2. Ved brug af cookies
3. Oplysninger fra dig

Trafikdata
Hver gang du besøger Visitsonderborg.dk, indsamles oplysninger om dit domænenavn/IP-adresse, henvisende webadresse, browser og platform, besøgstidspunkt, besøgte sider og udførte søgninger.
De indsamlede trafikdata kan blive delt med potentielle annoncører, analysefirmaer og forretningspartnere til demografiske formål. Når dataene anvendes i denne indsamlede form ingen vil være i stand til at identificere eller kontakte dig.

Brug af cookies
En "cookie" er en oplysning, som vores websted sender til din browser, som derefter lagrer denne oplysning på dit system. En cookie gør det muligt for vores websted at "huske" oplysninger om dine præferencer, enten indtil du forlader det aktuelle browservindue (hvis cookien er midlertidig), eller indtil du deaktiverer eller sletter cookien. Mange brugere foretrækker at bruge cookies til at hjælpe dem med at navigere så problemfrit som muligt på et websted. Cookies bruges også til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om sudeaktiviteter for webstedet samt yde andre tjenester i forbindelse med webstedet og internetbrug. VisitSonderborg kan også overføre disse oplysninger til tredjemand, hvis dette kræves ved lov, eller hvis sådanne tredjemænd behandler oplysningerne på vegne af VisitSonderborg.

Brug af pixel tracking (ikke personoplysninger)
VisitSonderborg benytter lejlighedsvis pixel tracking. Pixel tracking indebærer, at dit besøg på Visitsonderborg.dk eller en partnerside bliver registreret i forbindelse med, f.eks. statistiske undersøgelser. Pixel tracking er anonymt, og der indsamles ingen personlige oplysninger i forbindelse hermed. Kun anonyme data om navigationen på VisitSonderborg-sider eller til og fra VisitSonderborg-sider til partnersider bliver registreret til statistiske formål. VisitSonderborg anvender cookies i forbindelse med følgende:

1. Generel sessionskontrol på Visitsonderborg.com, herunder i forbindelse med sprogversionskontrol.
2. Indsamling af brugerstatistik.
3. Generel sessionskontrol i forbindelse med online-booking på bookingsystemet integreret med TouristOnline A /S eller andre partnersider (f.eks. i form af pixel tracking).

Du skal være opmærksom på, at cookies ikke indeholder flere oplysninger, end du accepterer, og de er ikke i stand til at "invadere" din harddisk og vende tilbage til afsenderen med personlige oplysninger eller andre informationer fra din computer. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, er du muligvis ikke i stand til at bruge dette websteds fulde funktionalitet. Som nævnt ovenfor, giver du, med din brug af dette websted, dit samtykke til, at VisitSonderborg må behandle oplysninger om dig på den måde og til de formål, der er anført ovenfor.
Oplysninger fra dig

Generelt indsamler VisitSonderborg kun personlige oplysninger, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, sms-service, bestiller brochurer eller deltager i konkurrencer med henblik på at give dig den bestilte tjeneste.
De indsendte oplysninger, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, bliver brugt af VisitSonderborg til at målrette annoncer i nyhedsbrevet. VisitSonderborg videregiver ikke disse oplysninger til annoncører eller tredjemand.
Brug af e-mail-adresser
Ved at blive abonnent giver du samtykke til at modtage vores e-nyhedsbrev via e-mail samt detaljer om andre særlige tilbud, som vi mener, kan være af interesse for dig.
Abonnenter kan "fravælge" de e-mail-kommunikationer, der tilbydes på webstedet nederst i formularen, hvor de oprindeligt tilmeldte sig. Hvis du skifter mening, kan du altid ændre din beslutning senere.

Tilsendelse af besvarelse og opdateringer
Vi besvarer generelt alle e-mails med spørgsmål, anmodninger om service eller information, samt andre forespørgsler, vi modtager. Vi kan også gemme denne korrespondance for at forbedre vores service og websted.

Undersøgelser
Fra tid til anden, vi kan anmode om oplysninger via undersøgelser. Deltagelsen i disse undersøgelser er helt frivillig, og du har altid har et valg om ikke at videregive disse oplysninger. Oplysningerne fra undersøgelsen vil blive brugt til at overvåge eller forbedre dette websted samt til at forbedre vores kundeservice.

Fortrolighedspolitik/sitemap
Hvis du føler, at Visitsonderborg overtræder denne fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os på info@visits....
Med undtagelse oplysninger, der er nødvendige for at sende nyhedsbrevet og sms-tjenesten, opbevares de indsamlede oplysninger ikke i længere tid end nødvendigt og under alle omstændigheder højst i tre måneder.
Hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger der i øjeblikket er gemt om dig, skal du blot kontakte VisitSonderborg ved at sende en e-mail til info@visits....

Følg os på: